Alcohol, mijn partner in crime

Alcohol, mijn partner in crime

Nadat ik het boek van ‘de druppel’ las van Michael bracht dit bij mij een golf van reflectie teweeg. Zijn verhaal raakt aan een diep gewortelde relatie tussen mens en gewoonte, tussen troost en destructie: alcohol, zijn “partner in crime”. Voor Michael...