Uit liefde voor de mensheid:).

Als mensen mij zien op lezingen of op straat of in koffiebars of op café , dan stellen ze mij vaak de vraag: Waarom schrijf jij zoveel boeken?? Een 2de vraag wat mensen ook vaak willen weten is of mijn boeken verkopen en ook hoeveel boeken ik nu al geschreven? In dit artikel zal ik deze 3 vragen behandelen …

Op de eerste vraag is mijn antwoord eenvoudig. Het is voor mij zo belangrijk om die kennis te delen dat ik voorbije jaren geleerd heb. Het gaat niet om het feit of die boeken bestsellers worden of niet, dat maakt niet uit, maar ik weet wel dat ik die kennis met de wereld wil delen. De boeken die komen bij de mensen terecht die er op dat moment noodaan hebben. Dat geloof ik! Voor het antwoord op mijn 2de vraag kan je dit op einde van artikel lezen … Ik wil je alvast al meegeven dat je al mijn boeken kan winnen …

Hierbij kan je mijn beweegreden vinden om mijn boeken te schrijven en begin met mijn laatste boek!

  • Verander je kijk op alcohol

Waarom heb ik dit boek geschreven?

Het doel van dit schrijven is om mensen op een andere manier naar alcohol te laten kijken, zodat je bewustzijn omtrent deze materie groeit. Er bestaat tot op heden nog zeer veel onwetendheid omtrent alcohol. Via eenvoudige oefeningen zet ik jou op weg om je bewust te worden van de patronen die aan de grondslag liggen van verslavingen en kan dit jou ondersteunen om bewuster met alcohol om te gaan. Wil je alcohol of het leven beter begrijpen dan is het essentieel dat je meer kennis opdoet. Je kan het leven vergelijken met een spel met heel wat spelregels. Het lijkt onbegonnen werk om al die spelregels te kennen en te begrijpen. Het staat wel vast dat hoe beter je de regels over een bepaald aspect van het leven kent, hoe beter je bepaalde zaken kan plaatsen.

  • De Druppel:

Waarom heb ik dit boek geschreven? 

Toen ik uit mijn alcoholverslaving raakte leerde ik enorm veel over mezelf en ik wou dit boek schrijven om aan te tonen aan mensen dat je werkelijk uit een verslaving kan stappen, ook al denke we dat dit onmogelijk is. Het is niet zo. Ik heb de film Pay It Forward gezien op 1 april 2015 en sindsdien geef ik het boek ‘de druppel’ aan iedere jongere cadeau. Omdat ik gewoon WEET dat het mensen/jongeren hun leven kan redden of beïnvloeden

  • De geheimen om nuchter te blijven

Waarom heb ik dit boek geschreven?

Zowel uit eigen ervaring als via mijn werk als alcoholconsulent werd duidelijk dat er nood was aan een boek over hoe je succesvol nuchter kan blijven. Er zijn veel mensen die stoppen met drinken, een grote stap die veel respect verdient. De nazorg is echter complex. Het is niet eenvoudig om als een paria behandeld te worden omdat je niet langer gezellig een glas meedrinkt. De bijna constante drang om jezelf te verantwoorden kan loodzwaar wegen en in sommige gevallen zelfs leiden tot isolement. Iedereen kent moeilijke momenten en wordt geconfronteerd met verraderlijke valkuilen. In dit boek heb ik tal van ‘tips en tricks’ aangereikt om daarmee om te gaan.

  • Ik ben het zat

Waarom heb ik dit boek geschreven?

Als alcoholcoach kreeg ik enorm veel vragen over alcohol in het algemeen, hoe je kan stoppen met driken enook over hoe je iemand daarbij kan helpen. De overvloed aan vragen maakten me duidelijk dat er nood was aan een boek over hoe je kan omgaan met mensen met een alcoholprobleem. Ik kan vanuit mijn ervaring als alcoholcoach nuttige inzichten meegeven die mensen op weg kunnen helpen om beter om te gaan met een verslaafde

  • Alcoholvrij

Waarom heb ik dit boek geschreven?

In tegenstelling tot in mijn eerdere boeken, was ik dit keer niet aan het woord. En toch is de boodschap dezelfde. Ik ben niet de enige die ooit worstelde met alcohol. Er zijn zoveel mensen die hetzelfde meemaakten of er nog steeds middenin zitten. Het deed mij altijd ongelooflijk deugd om de verhalen en ervaringen te horen van anderen, van mensen die heel goed weten wat het is. Het is een vorm van steun, een bewijs dat je niet alleen staat in je strijd tegen alcohol en het geeft hoop. En dat was meteen ook het doel van dit boek.. Het is mijn grootste hoop dat het een belangrijke steun mag zijn voor jou in je proces om bewuster met alcohol om te gaan of om het helemaal los te laten!

  • Vrijheid

Waarom heb ik dit boek geschreven?

In dit boek heb ik mijn ‘reis’ naar vrijheid besproken. Wat is vrijheid? Gaat dit in het leven? Dit boek gaat over de voorbije jaren in mijn leven, mijn wedergeboorte. Stoppen met drinken, was voor mij echter het begin van een nieuw leven. Nuchter worden is voor mij herboren worden, een nieuw leven krijgen. In dat nieuwe leven wil ik trouw zijn aan mezelf, aan mijn ziel, en daar is moed voor nodig, veel moed. Dit boek geeft weer hoe ik mijn reis in het leven heb verder gezet na mijn drankperiode, hoe ik al de zaken die op mijn pad zijn gekomen heb verwerkt of aan het verwerken ben, hoe ik mijn missie in de wereld aan het zetten ben en hoe ik vooral geniet van dit leven, van deze prachtige speeltuin.

Naar mijn antwoord op de 2de vraag zijn mensen vaak benieuwd. Verkoop jij eigenlijk boeken???

Laten we het interactief maken …
De persoon die raad hoeveel boeken ik verkoop van mijn laatste boek “verander je kijk op alcohol” tussen 8 maart en 1 april via mijn website die krijgt mijn 6 boeken Cadeau.
Je kan hieronder je aantal gewoon inzetten bij comments …

Maar toch een bedenking: Maakt dit eigenlijk iets uit of die boeken verkopen of niet? Als je 1 iemand zijn leven kan redden met een inzicht, dan is mijn doel in het leven geslaagd …

Het leven is zo mooi, ik hoop dat jij er ook van geniet!