Het idee dat alcoholisme enkel bij mannen voorkomt, is helaas niet meer van deze tijd.
Uit onderzoek blijkt dat meer en meer vrouwen te kampen hebben met een verslavingsproblematiek en dat heeft verschillende oorzaken.

Verschillende rollen

De rol van de hedendaagse vrouw is heel complex geworden. We zijn niet enkel echtgenotes, maar ook moeders, hardwerkende carrièrevrouwen,… Meer dan mannen hebben vrouwen het gevoel om ‘te zorgen voor’. Om alles draaiende te houden binnen het huishouden. Veel tijd rest er dan niet meer om voor jezelf te zorgen en de broodnodige tijd in te plannen om te ontstressen.

Het is dan ook niet opmerkelijk te noemen dat een verslaving bij vrouwen rond de leeftijd van 35 – 45 jaar voorkomt. De leeftijd waarop alles op volle toeren draait. En dan komt er dat bepaald moment waarop de draaglast de draagkracht overstijgt, en er naar alcohol wordt gegrepen als een reactie op stress.

De verkeerde link wordt gelegd. De link tussen alcohol en ontspanning, het even wegvluchten van alles.
We zien het zo vaak in films: de huismoeder die een glas ad-fundum uitdrinkt om te ontspannen. Thuis, en meestal helemaal alleen.
Laat net dat het punt zijn waarop de verslaving tussen mannen en vrouwen zich onderscheidt.

Thuis drinken

Vrouwen zijn stille thuisdrinkers waardoor ze pas veel later voor hun verslaving uitkomen. Ook schaamte speelt hierin een grote rol.
Welk sociaal stigma rust er niet op vrouwen, laat staan moeders die te kampen hebben met een alcoholverslaving! Vrouwen worden om de één of andere reden veel harder veroordeeld dan mannen.

En dit stigma zorgt ervoor dat vrouwen niet snel om hulp durven vragen. Het beeld dat de maatschappij heeft staat de hulpvraag jammer genoeg te veel in de weg wat maakt dat op het moment van een opname vrouwen er opmerkelijk slechter aan toe zijn. Zowel op fysiek als mentaal vlak. Vaak wordt vastgesteld dat een alcoholproblemen bij vrouwen ook gecombineerd wordt met overdadig medicatiegebruik.

Het verschil tussen mannen en vrouwen die drinken kan simplistisch als volgt worden voorgesteld:
Mannen gebruiken alcohol waardoor problemen ontstaan (denk maar aan agressief gedrag).
Vrouwen drinken net omwille van problemen.

Plateaudrinken

Ook de frequentie ligt anders bij vrouwen. Waar mannen op onregelmatige tijdstippen grote hoeveelheden gaan verzetten, gaan vrouwen eerder ‘plateaudrinken’. Ze gaan gedurende de dag blijven drinken om te trachten hetzelfde gevoel van ontspanning aan te houden.

De tolerantie speelt hier uiteindelijk ook een rol. Na verloop van tijd moet meer en meer gebruikt worden om hetzelfde effect te bekomen en om het in stand te houden. Sowieso gaan vrouwen alcohol al sneller opnemen dan mannen omdat het lichaamsgewicht lager ligt, maar ook de lever van vrouwen kan de alcohol niet zo goed afbreken als bij mannen waardoor de kans op nefaste gevolgen minstens de helft hoger liggen.

Het is in onze maatschappij moeilijk om als vrouw uit de val van alcoholisme te geraken. Het heeft echter geen enkel nut om maar enige aandacht te geven aan de strenge veroordeling die de maatschappij tegenover vrouwen en alcohol heeft. Vrouwen zijn streng te streng voor zichzelf, willen zo lang mogelijk goed functioneren en zo lang mogelijk de schijn ophouden.

Durf voor jezelf kiezen

Uit mijn eigen jarenlange ervaring van veel vallen en opstaan wil ik meegeven dat vrouwen alle barrières rondom zich moeten laten wegvallen en voor zichzelf moeten kiezen!

Ja we zijn moeders, en echtgenotes en nog zoveel meer. En we denken onmisbaar te zijn. Want hoe gaat het verder draaien als we even de tijd nemen voor herstel?

Stop met jezelf die vragen te stellen. De oplossing is in ieder geval niet dat je in de macht van je verslaving blijft.

Investeer in jezelf. Neem de tijd om alles aan de kant te schuiven, te erkennen dat er een probleem is en om hulp te zoeken.

Die hulpvraag is zo belangrijk want het herstelproces is complex en omvat niet enkel het fysieke proces. Het gaat over het emotionele welzijn, de sociale rol en het terugwinnen van je eigen zelfstandigheid. Het gaat over oude gewoontes doorbreken en nieuwe aanleren. Het is niet enkel en alleen stoppen met drinken. Het gaat over zoveel meer.

En ook dat herstel is voor vrouwen anders dan bij mannen. Herstel vergt sowieso al een individuele aanpak. Maar het is duidelijk dat vrouwen in hun hersteltraject andere noden hebben. Zo ben ikzelf een absolute voorstander van een gescheiden behandeling tussen mannen en vrouwen.

Rationeel vs emotioneel

Mannen stellen zich tijdens hun behandeling rationeler op, terwijl vrouwen emotioneler zijn en bepaalde gevoelige onderwerpen zoals seksuele mishandeling, trauma, geweld, misbruik,… in een veilige context willen bespreken.

Afsluiten wil ik doen met het advies om je drankgebruik te evalueren. Waarom drink je? En wat houdt je tegen om hulp te zoeken?  Door niets te doen, de schijn voor jezelf en voor anderen hoog te houden, of je problemen naar buiten toe te ontkennen los je niets op. Hoe sneller je de stap zet naar hulpverlening, hoe sneller je de rollen die je even achter je laat terug kan opnemen. En beter dan ooit!

Mijn doel als moeder, echtgenote,… die zelf het hele traject heeft gemaakt (en geloof me ik heb echt heel diep gezeten), is om andere vrouwen het duwtje in de rug te geven om hulp te zoeken.

Om de maatschappij te laten zien dat vrouwen ten prooi vallen aan alcoholisme en dat dat enkel en alleen maar kan gebeuren omdat er zoveel van ons verwacht wordt. Omdat we onze lat zo hoog leggen.

Omdat we niet altijd zo sterk zijn zoals van ons verwacht wordt. En dat is niet meer dan menselijk.

Mijn doel:

Ik wil vrouwen samenbrengen om te laten zien dat niemand er alleen voor staat!
Samen staan we sterker om het negatieve beeld in de maatschappij van vrouwen met een alcoholprobleem te sensibiliseren.

 

 

09-01-2023  – Veronique D.