Hoofdstuk 1 – De inleiding

Alvast een grote proficiat om dit boek anders naar alcohol kijken aan te schaffen. Ik wil je echt al vast al een dikke proficiat wensen, er zijn heel veel mensen in onze maatschappij die een probleem hebben met drinken en jij bent iemand die er iets wilt aan doen dus alvast al proficiat ervoor. Steeds meer worden mensen zich bewust van de gevaren van alcoholgebruik.

Op 17 juli 2011 ben ik gestopt met drinken van alcohol. Deze mijlpaal betekent de start van een gloednieuwe weg die ik tot hiertoe heb afgelegd. Vanaf januari 2013 help en ondersteun ik anderen mbv lezingen en één op één coaching om op een andere manier met alcohol gebruik om te gaan, en indien gewenst eveneens te stoppen met alcohol consumptie. Jaarlijks geef ik lezingen aan duizenden jongeren in scholen, preventief, en eveneens om hen te helpen hun kijk op alcohol te veranderen. Onze kinderen zijn immers onze toekomst…

Doel van dit schrijven is om jou als lezer op een andere manier naar alcohol te laten kijken, zodat je bewustzijn omtrent deze materie groeit.

Er bestaat tot op heden nog zeer veel onwetendheid omtrent alcohol. Als ervaringsdeskundige binnen dit vakgebied beschouw ik het als mijn missie om alles wat ik hierover geleerd heb te delen met jou.

Via eenvoudige oefeningen zet ik jou op weg om je bewust te worden van de patronen die aan de grondslag liggen van verslavingen en kan dit jou ondersteunen om bewuster met alcohol om te gaan. Ik hoop jullie veel inzichten mee te geven, die de basis moge vormen van wat komen zal, een nieuwe – bewuste – kijk op alcohol genereren.

Mijn statements en ingesteldheid zijn redelijk extreem, dit in het bijzonder om je te doen nadenken over alcohol.

De voorbije jaren heb ik zoveel kennis op gedaan rond alcohol, en wij weten heel weinig over alcohol en daarom wil ik je zoveel mogelijk inzichten meegeven in dit boek.

Wil je alcohol of het leven beter begrijpen dan is het essentieel dat je meer kennis opdoet. Je kan het leven vergelijken met een spel met heel wat spelregels. Het lijkt onbegonnen werk om al die spelregels te kennen en te begrijpen. Het staat wel vast dat hoe beter je de regels over een bepaald aspect van het leven kent, hoe beter je bepaalde zaken kan plaatsen.

Dit boek helpt je je kennis rond alcohol uit te breiden. Het is belangrijk dat je kan inzien hoe de situatie echt is en van daaruit handelen

Soms krijg ik de opmerking dat ik nogal extreem ben in wat ik zeg of schrijf. Dat doe ik bewust om je aan het denken te zetten. Zo kan ik je op korte tijd zoveel mogelijk inzichten geven die je helpen anders naar jouw leven te kijken en met alcohol om te gaan. Je zal merken dat ik vaak hetzelfde schrijf, want herhaling is bewustwording.

We kennen allemaal het ‘klassieke’ beeld van een alcoholverslaafde: vervuild, alles kwijt geraakt, levend op straat, stomdronken in de goot beland. Dat beeld klopt niet. Uiteraard zijn er zo’n mensen en die hebben ontegensprekelijk een alcoholprobleem, maar zij zijn in de minderheid. Er zijn veel meer mensen met een alcoholprobleem aan wie je dat amper of zelfs niet merkt. Heel wat mensen zijn af en toe dronken. Zijn die dan allemaal verslaafd?

De zoektocht naar het antwoord leidt tot een massa aan uiteenlopende informatie. Neem nu bijvoorbeeld de ‘gezondheidsnorm alcohol’. Die stelt dat een volwassen man met een gemiddeld gewicht van 60 kg en een goede gezondheid maximaal 21 alcoholconsumpties per week mag drinken. Gemiddeld zijn dat dus 3 pintjes per dag.

Dezelfde norm zegt dat je niet elke dag mag drinken, je zou minstens 2 alcoholvrije dagen per week moeten hebben. 21 biertjes verdeeld over 5 dagen, komt overeen met 4 dagen waarop je telkens 4 pintjes drinkt en 1 dag waarop je 5 pintjes achterover slaagt. Alleen… volgens de gezondheidsnorm doe je al aan bingedrinken als je meer dan 5 alcoholconsumpties nuttigt op 2 uur tijd. Op die ene dag kom je daar wel gevaarlijk dicht bij in de buurt.

Die informatie kan je op z’n minst verwarrend en vaag noemen, vind je niet?

Een van de gevolgen daarvan is dat mensen de waarheid rond alcohol niet zien, sneller in de valkuil van alcohol terechtkomen en er langer in gevangen blijven.

Mijn visie rond verslaving is heel eenvoudig. Je bent verslaafd als je begint te drinken en niet meer kan stoppen, als je de controle over jezelf verliest. Of je dat nu elke dag doet of slechts één keer per week.

Je gaat mij nooit over een ander horen zeggen dat die verslaafd is of een probleem heeft. Dat kan enkel de persoon zelf.

Het is ook een kwestie van perceptie. Ik heb als alcoholcoach mensen bij mij gehad die in de tijdspanne van een week op één avond vier wijntjes nuttigen en van zichzelf vinden dat ze een alcoholprobleem hebben. Vrienden van mij drinken 30 pinten per week en zijn zich van geen kwaad bewust. Dat stemt tot nadenken, niet?

Als ex-alcoholverslaafde ben ik zeer verslavingsgevoelig. Als ik ergens mee begin dan kan ik daar moeilijk mee stoppen. Ik schat dat ongeveer 20 % van de mensen net zo in elkaar zit. Dat is niet weinig. Net daarom is het zo belangrijk om de onverbloemde waarheid over alcohol en andere drugs naar buiten te brengen.

Het gaat misschien raar klinken, maar terwijl je dit boek leest mag je eigenlijk wel gewoon nog verder drinken. Natuurlijk als je al gestopt zijt met drinken, dan moet je natuurlijk niet herbeginnen, maar ik ga niet zeggen aan jou “kijk, je moet onmiddellijk stoppen met drinken” of “je moet dat of je moet dat”, ik ga je vooral heel veel inlichtingen meegeven.

Er zijn veel mensen die stoppen met drinken, een grote stap die veel respect verdient. De nazorg is echter complex.

Alleen al het waardeoordeel door – laat het ons maar even heel algemeen ‘de maatschappij’ noemen. Het is niet eenvoudig om als een paria behandeld te worden omdat je niet langer gezellig een glas meedrinkt. De bijna constante drang om jezelf te verantwoorden kan loodzwaar wegen en in sommige gevallen zelfs leiden tot isolement.

Als ervaringsdeskundige en alcoholconsulent mocht ik al een honderdtal mensen begeleiden. Het proces van elk van die individuen kent grote gelijkenissen. Iedereen kent moeilijke momenten en wordt geconfronteerd met verraderlijke valkuilen. In dit boek reik ik je tal van ‘tips en tricks’ aan om daarmee om te gaan.

Het is mijn hoop dat dit boek een houvast kan bieden voor zoveel mogelijk mensen die afscheid namen van alcohol.

Ik geloof in jou!

Opdracht 1

Het eerste dat je je al mag aanschaffen is een dagboek, dus dat is eigenlijk je eerste opdracht. Waarom moet je een dagboek aanschaffen? Omdat we heel veel opdrachten samen gaan maken. Vul daar van bovenin de dag van vandaag. Al de opdrachten die we gaan maken kun je in dat dagboek schrijven. Je kunt ook een schoendoos pakken bijvoorbeeld, je steekt dat dagboek daarin en we gaan van die schoendoos bijvoorbeeld een nuchterheidsbox maken. En steek daar ook een foto in van de laatste keer dat je enorm dronken bent geweest en steek daar maar foto’s in van mensen die je enorm graag ziet. Er staan ook vele oefeningen in dit boek, en je kan dit boek zeker ook gebruiken als dagboek. Toch raad ik je aan om een apart dagboek te kopen. Maak er een daguitstapje van.

Ik raad je ook aan om alles wat ik je ga vertellen een paar keer te gaan lezen vooraleer dat je naar het volgende hoofdstuk gaat. “Repetition is the mother of all skills” dus herhaling is de moeder van alle vaardigheden en dat is wat de bewustwording eigenlijk is: herhaling.

Schrijf volgende vragen op in jouw dagboek.
Je kan ze hier ook op schrijven.

Ik ben zeer grote fan van zaken op te schrijven, omdat je je dan heel bewust wordt van wat je denkt. Ik stel de volgende vragen niet om je slecht te doen voelen, maar om een situatie schets te maken van hoe d esituatie nu is. En later kan je de opgeschreven tekst gebruiken als reminder ‘waarm je dit boek ook leest’

Vaak beseffen we niet welke tol alcohol reeds heeft opgeëist…Wanneer we dit zwart op wit neerschrijven, begint het besef door te sijpelen dat er meer aan de hand is dan je op het eerste zicht waarneemt…Na het lezen van dit boek zullen enkele van je huidige overtuigingen geen grond van bestaan meer vinden, en zal je het nut ervan inzien ze achter je te laten omdat ze je niet meer dienen. Illusies worden doorprikt, en de smaak van de waarheid zegeviert…

Hoe voel je je vandaag?

……………………………………………………………………….

Wat heeft alcohol jou al gekost op emotioneel vlak?

……………………………………………………………………….

 

Wat heeft alcohol jou al gekost op fysiek vlak?

……………………………………………………………………….

 

Wat heeft alcohol jou al gekost op financieel vlak?

……………………………………………………………………….

 

Wat heeft alcohol al gekost aan je familiieleden?

……………………………………………………………………….

Heel vaak weten we niet wat de alcohol ons heeft aangericht en op die manier gaat dat een heel duidelijk beeld schetsen

Schrijf hieronder jouw verwachting van dit boek op?

…………………………………………………………………………

Dit boek zal vooral gaan om overtuigingen van alcohol. je zult wel zien dat als je stopt of anders naar alcohol kijkt dat je ook anders door het leven zult gaan. Mensen hebben het niet altijd even gemakkelijk mee en ik ga je daar ook in begeleiden zodat je dat op een heel goede manier kunt doen. Er zijn al heel veel mensen bij mij op coaching geweest en ze komen één keer bij mij, ze komen twee keer bij mij, ze worden nuchterder, ze kijken anders naar alcohol, het gaat goed met hen, maar dan na twee-drie-vier maanden ziet je dat dat afzwakt . Vandaar dat ik je aanraad om dit boek meerdere malen per jaar vast te nemen.

Stoppen met drinken en nuchter blijven, is een zoektocht, een proces. Het is niet erg als het je niet van de eerste keer lukt. Wees hoe dan ook fier dat je het lef hebt om naar jezelf te kijken, je gedrag in vraag te stellen en te veranderen. Dat op zich is al indrukwekkend.

Spreid je fierheid tentoon, praat erover. Ook al voel je diep vanbinnen angst of ervaar je schaamte. Weet dat de eerste stap altijd de moeilijkste is. En dat het elke keer een beetje gemakkelijker wordt.

Praten over mijn alcoholprobleem zorgde voor een wijziging in het gevoel dat daarmee gepaard ging, van negatief naar positief.

Ik was immers degene die het aandurfde om zijn problemen te erkennen. Ik was degene die zichzelf en zijn overtuigingen op de rooster legde waardoor de af te leggen weg duidelijk werd. En ik was het die zich ging inzetten om anderen te helpen die in dezelfde situatie zaten.

Het is algemeen bekend dat herhaling de moeder is van alle vaardigheden…wil je je een nieuwe vaardigheid eigen maken, dan is het noodzaak zoveel mogelijk te herhalen wat je wil manifesteren. Hoe meer je iets doet, hoe beter je erin gaat worden. Lees herhaaldelijk fragmenten uit dit boek, zodat je je de inhoud steeds beter eigen kan maken, en je zo jezelf ‘traint’. Zo zal je merken dat je telkens je bepaalde passages leest, je ze telkens zal lezen vanuit een groter bewustzijn.

Ikzelf ben gestart met een videodagboek, waarin ik mezelf opnam en mezelf achteraf toonde aan mezelf, dit om mezelf telkens weer opnieuw te confronteren met wie ik ‘dacht te zijn’. Door in de (video)spiegel te kijken, leerde ik mezelf beter kennen, en begon ik mezelf meer en meer graag te zien. De relatie met jezelf is de meest belangrijke relatie die je als mens aangaat…Confrontatie met jezelf leert je heel wat en helpt je een enorm stuk vooruit op je weg.

Als je aanvoelt dat de blanco ruimte voorzien in dit boek onvoldoende is om je ervaringen neer te schrijven, raad ik je aan een dagboek te starten, waarin je je evolutie van dag tot dag kan weergeven. Wanneer je iets zwart op wit neerschrijft, krijgt het bestaansrecht…

Ik wens je een boeiende reis doorheen dit leven, en vooral naar jezelf toe…

Bestel hier het boek

De voorstelling zal zijn op 1 April in buurt van Gent 🙂