Ik wil een brood!

Ik was de voorbije jaren op zoek naar vele antwoorden rond de liefde, maar deze waren echt niet zo makkelijk te vinden. Ik heb de voorbije maanden/jaren veel gezocht naar vragen. Ik heb verschillende relaties gehad en die hebben mij allemaal zaken bijgebracht en heb misschien hier en daar wat antwoorden gevonden op mijn ingewikkelde vragen.

Dat waren de verschillende vragen:

 • Waarom worden mensen tot elkaar aangetrokken?
 • Zijn mensen voorbestemd om met elkaar te beginnen.
 • Forceren wij de liefde soms?
 • Beginnen wij relaties vanuit angst, angst om alleen te zijn, of gaan wij echt relaties aan als kers op de taart voor ons geluk?
 • Hoe kan je ‘de ware’ aantrekken?
 • Bestaat ‘de ware’?
 • Waarom trek ik altijd de ‘verkeerde’ vrouwen aan?
 • Waarom kwetst de liefde zo?
 • Verdienen wij het überhaupt om geliefd te worden!
 • Bestaat liefde op het eerste (ge)zicht?
 • Wanneer moet je in een relatie blijven? Of wanneer moet je ze beëindigen?

Het zijn vraagstukken waar ik al heel lang mee zit & zat!

Doorheen de jaren heen heb ik enorm veel geleerd door verschillende ervaringen mee te maken. Ik voel het steeds aan als mijn missie om de zaken dat ik leer in een boek te gieten zodat ik er andere mensen mee kan inspireren! Dit boek zal gaan over mijn ‘zoektocht’ naar de liefde. Het is een boek vanuit mijn ervaringen.

Haal er uit wat jij kan leren! Ik heb verschillende liefdesrelaties gehad en zal uit respect naar hen, de namen niet vernoemen Het is ook niet mijn bedoeling om ze te kwetsen of ze te veroordelen, integendeel. Ik ben er mij bewust van dat elke vrouw die op mijn pad is gekomen, er was om mij iets te leren. Het was mijn mate van bewustzijn dat in staat werd gesteld wat ik er kon van leren. Hoe ik in mijn kracht kon blijven in plaats van in de slachtofferrol te kruipen. Ik ben daarbij dus iedere vrouw dankbaar die op mijn pad is gekomen. Dit boek is een ‘samenvatting vanuit mijn proces en wat ik er geleerd heb van de ‘liefde’!

Dit is het 9de boek dat uitgebracht wordt. Ik heb er eerst 5 over alcohol geschreven, dan 3 over het leven zelf en nu één over ‘de liefde’. De liefde is een ‘thema in mijn leven’ dat zo zo veel is teruggekomen. Het is een thema dat kan resoneren met iedere mens en het is een thema dat in het mensenleven voor veel pijn en verdriet zorgt, maar in andere gevallen, de hoogste toppen van geluk kan bereiken.

Ik neem je mee doorheen mijn leven. Elk aspect dat ik zal aanhalen is belangrijk om de zaken erna bij elkaar te leggen. Het leven is als een puzzel. De puzzelstukjes vallen doorheen het leven langzaam in elkaar …

Je zal misschien denken: “Dat boek gaat over de liefde, maar waarom praat hij nu over een brood?” Doorheen het boek zal dit duidelijker en duidelijker worden.

Jonge Michael

In mijn eerste boek van ‘de druppel’ waar ik mijn levensverhaal uit de doeken doe, en waar ik uitleg hoe ik ‘gestopt’ ben met drinken, leg ik ook al het één en ander uit van mijn leven, maar nu is het oogpunt anders.

Ik ben altijd een enthousiast en levendig kind geweest. Mijn ouders hadden veel werk met mij en had vrijveel aandacht nodig. Vandaag de dag zou ik waarschijnlijk als ‘adhd’ bestempeld worden. Iets waar ik vele bedenkingen bij heb, maar daar kom ik later nog op terug.

Ik was vooral een zeer gevoelige jongen en voelde dat onder het ‘strenger’ regime van die tijd & mijn ouders dat ik mij niet altijd goed voelde.

Voor alle duidelijkheid vermeld ik graag dat de band momenteel met mijn ouders heb opgebouwd enorm gegroeid en geëvolueerd is. De zaken dat ik hier schrijf is niet om hen te kwetsen maar om een breder perspectief te brengen en misschien ook andere ouders bepaald inzichten te kunnen meegeven.

Als ik zeg: strenge ouders, wat bedoel ik daar precies mee?

Ik moest steeds binnen de lijntjes kleuren, op school kon ik zeer moeilijk stilzitten en daar werd ik regelmatig op afgerekend. Mijn punten op school waren niet denderend, gewoon omdat ik het nut van studeren niet volledig inzag. En laten we eerlijk zijn. Het hedendaags onderwijssysteem, kan op zijn minst ook eens kritisch in vraag gesteld worden. We leren nog dezelfde dingen als 50 jaar geleden terwijl onze wereld zo gigantisch is geëvolueerd. Dit boek is er niet om kritiek te spuwen, integendeel, het is gewoon een vaststelling waar ik mij zo weinig mogelijk probeer aan te frustreren.

Als kind/jongen maakte ik regelmatig eens iets kapot! Als het in mijn handen was, was de kans groot dat het kapot ging gaan! Zo heb ik ook ooit een megasjieke radio gehad voor mijn communie. Er haperde iets vanbinnen, ik had die opengedraaid om te ‘repareren’ en ik had met draden geknoeid en die was kapot na 1 week. Ik denk zelf dat mijn ouders dat nooit geweten hebben J. Maar het is een voorbeeld dat zaken af en toe gewoon kapot gingen! En wat gebeurde er als er iets kapot ging? Dan kreeg ik onder mijn voeten, wat ergens ook begrijpbaar is.

Echter ik nam dit altijd zo persoonlijk. Ik kon moeilijk ‘het gedrag’ & ‘de persoon’ van elkaar scheiden. Als mijn ouders kwaad waren had ik het idee dat ik geen goed kind was & regelmatig kwamen er overtuigingen naar boven van:

 • Ik wou dat ik er niet was
 • Zonder mij zou hun leven beter zijn
 • Ik ben iedereen tot last.
 • Ik maak alles kapot
 • Het is altijd hetzelfde met mij
 • Ik wou dat ik niet bestond
 • Waarom kan ik niet normaal zijn?

Als je 10-12 jaar bent, ben je echter nog niet bezig met bewustwording of bewustzijn, laat staan zelfreflectie.

Behoeftes

Ik heb mij de voorbije jaren enorm gespecialiseerd in verslavingen en heb daar veel over geleerd. Eén van de inzichten dat ik kreeg is dat wij als mens verschillende behoeften hebben! Als we 10 jaar zijn hebben we bepaalde behoeften:

bv: zorg, liefde, aanraking, ‘Dat er naar jou geluisterd’ word.
Ik zet ze hier onder. Het kan interessant zijn voor jezelf om ze eens te bekijken. Wat waren jouw behoeften?

“Find your needs & bring the seeds”

Welke behoeften heb jij als mens? + in welke mate wordt dit ingevuld in je leven ( …/10)

Behoefte?                                                                                        Invulling?

 

Aanraking /10
Zachtheid /10
Interesse /10
Aandacht /10
Mate dat je je belangrijk vindt /10
Liefde /10
Voeding /10
Onderdak /10
Dat er mensen naar jouw luisteren? /10
Vriendschap /10
Slaap /10
Knuffel /10
Mensen jou begrijpen /10
Warmte /10
Goedkeuring /10
Erkenning /10
Aanraking /10
Bevestiging /10
Steun /10
Grenzen /10
Opvoeding /10
Slaap /10
Veiligheid /10
Verbinding /10
Verantwoordelijkheid /10
Gehoord worden /10
Vriendschap /10
Humor /10
Vriendelijkheid /10
Respect /10
Nood aan inzicht & wijsheid /10
Behoefte aan uitleg waarom iets is /10
Vrede /10
Rust /10
Wegnemven van pijn /10
Ruimte (om fouten te maken) /10
Kracht /10
Vertrouwen /10
Wijsheid /10
Voldoening /10

Dit is gebaseerd op vele zaken rond geweldloze communicatie.
We kunnen daar zelf nog stapje dieper op ingaan en we kunnen er op inspelen via verschillende leeftijden?

Ik hoop dat je dit hier hebt ingevuld.

Welke zaken vallen jou op?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Waar scoor je het laagst?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Waar verschiet je van?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Wat had je niet verwacht?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Conclusie

Ik heb gemerkt dat als je ‘behoefte’ niet vervuld worden dat je veel pijn kan hebben in je leven. Daar ga ik nog stukje verder en dieper op ingaan …

Ik heb die oefening voor mezelf ook gemaakt en doe deze af en toe eens … Daar komen ook altijd andere zaken ‘naar boven’. Ik bespreek nu even wat er mij vroeger al is opgevallen:

Als ik jonger was vond ik het vreselijk dat mensen zo ‘oordeelden’. Daar had ik het lastig mee. Ook het feit dat ik geen vrijheid had om te doen wat ik wou, vond ik enorm moeilijk! Ik was op zich wel een gelukkig kind, maar toch wel zo wat met vallen en opstaan & ik leidde een ‘rollercoaster’ leven.

Een leven van Pieken en dalen.

Hoe ouder ik werd, hoe ‘erger’ het werd … Toen ik op mijn 15de alcohol leerde kennen, dacht ik dat ik de oplossing had gevonden … Heel lang dronk ik 1 keer per week & keek ik uit naar het moment dat ik kon drinken! Ik keek uit naar die roes waar ik in mijn eigen wereldje was. Waar mensen mij met rust lieten, waar ik kon doen wat ik wou & kon zijn wie ik wilde zijn. Ik vertelde vaak aan mijn vrienden: Wanneer gaan we nog keer van de wereld zijn’?

Ik leefde niet altijd even graag in deze wereld. Een wereld waar we verantwoordelijkheid moeten leren dragen, waar er ‘minder’ mocht gespeeld worden, waar we serieuzer moesten zijn, kortom volwassen worden was niet volledig aan mij besteed.

In mijn studententijd is dat verder geëscaleerd. Van 1 x week, ging dat naar 2-3 x per week. Ik heb nooit echt stilgestaan bij het feit dat dit een probleem was, want de rest van de maatschappij (& mijn vrienden) deed zowat het zelfde als mij. Het is pas op mijn 20ste dat ik begon te beseffen dat dit een probleem werd! Al bij al heb ik in die komende 5 jaar enorm veel meegemaakt tot mijn 25ste. Dan had ik besloten om te stoppen met drinken. 17 juli 2011 was mijn wedergeboorte! Die dag ben ik ‘wakker geworden’, ben ik bewust geworden!

Wegvluchten

Als mens willen we wegvluchten van onszelf. We voelen ons niet goed Dit komt omdat er bepaalde behoeftes niet worden ingevuld of omdat mensen met bepaalde verwachtingen leven (die niet ingelost worden). De meeste mensen lopen met een leegte in zich!

 

Je hebt een verwachting (onbewust) en je hebt de realiteit & dat “matcht” niet. Dan ontstaat er een leegte! Die leegte, die ontstaat door je verwachtingen, voelt heel pijnlijk aan. Je kan de realiteit nog niet aanvaarden hoe die is. die behoefte wordt door jou onderdrukt & dan kom je bijvoorbeeld in een depressie terecht! Depressie = onderdrukking van iets in jezelf!

Wat hebben die behoeftes te maken met (liefdes)relaties?

In het leven is het doel (denk ik) om jezelf te helen & in je licht te stappen! Die pijn of leegte zal je vaak aantrekken omdat er daar nog pijn zit. Vaak trek je liefdesrelaties die jou zullen tonen waar jouw pijnen en verdriet zitten! Ik kan alle relaties dat ik heb gehad in mijn leven opnoemen, maar op zich is dat niet nodig, want er zit gewoon een rode draad in het verhaal!

Zelfrespect

De rode draad door het verhaal was een gebrek aan ZELFRESPECT. Ik heb er heel lang om gedaan om dit inzicht te verwerven! Ik heb vele relaties gehad en telkens als ik ‘smoorverliefd’ was, was ik het ‘noorden’ kwijt.

Als ik verliefd was, kon ik gene weg met mijzelf. Dat was een energie dat ik niet onder controle had, of een energie waar ik geen meester van was. Ik was niet “gecenterd”. Als ik ‘verliefd’ was, was dit voor mij gelijk een ‘bevrijding van al mijn lijden’. Ik had het idee dat de vrouw waar ik verliefd op was, mij uit mijn ‘lijden’ zou verlossen. Maar dat gebeurt niet … En het lijden wordt eigenlijk erger!

We praten vaak van ‘drugs of alcoholverslaving’, maar we kunnen gerust ook spreken van ‘partner’verslaving. Echter , dat is minder duidelijk om te zien. In onze maatschappij betekent trouwen vaak: “Jij belooft mij om mij nooit meer te verlaten” …

Trouwen zou moeten betekenen dat je elkaar respecteert in jullie zijn, en dat jullie helpen en elkaar inspireren om de beste versie van jullie zelf te worden … Trouwen is nu nog teveel een belofte aan elkaar om bij elkaar te blijven.


Dit is het begin van mijn nieuwe boek ‘Ik wil een brood’. Dit boek zal uitkomen op 8 augustus.
Wil je dit boek al bestellen kan dit via deze link
Wil je naar de lezing komen kan je je inschrijven via michael@debestebeslissing.be