De afgelopen weken voelde ik weer de drang om een nieuw boek te schrijven, vooral omdat ik tijdens mijn individuele sessies met mensen met alcoholproblemen veel inzichten heb opgedaan en deze deel ik graag met jou.

Eén van de eerste vragen die ik stel wanneer mensen bij mij komen in coaching is: Waarom drink je? Verbazingwekkend genoeg kan ongeveer de helft van de mensen daar geen antwoord op geven.

Maar hoe kunnen we een probleem oplossen als we de oorzaak niet kennen?

Veel mensen zijn het er niet mee eens dat alcohol een gevolg is en geen oorzaak.

Hoewel het drinken van alcohol zeker gevolgen heeft, is het belangrijk om te begrijpen waarom we drinken. In een ander boekje, ‘het beste beslissingswiel’, ging ik al dieper in over wat de oorzaken zijn van een alcoholprobleem.

In dit nieuwe boek wil ik me meer richten op onze identiteit en onze waarden.

Voor mij is het essentieel om te begrijpen waarom we drinken.

Laten we eens samen een oefening maken om jezelf beter te leren kennen.

OEFENING: Wat is het verschil tussen de nuchtere jij en de niet-nuchtere jij?

Je kunt als het ware verschillende ‘punten van evolutie’ onderscheiden:

 

Jij (nuchter)

Jij (na 1 glas)

Jij (na 2 glazen)

Jij (na 3 glazen)

Jij (na 4 glazen)

Jij na 10 glazen

Jij als je volledig over je grenzen gaat

 

Schrijf hieronder eens het verschil tussen jou in deze verschillende stadia. Schrijf 3 zaken op ‘per fase’ die kenmerkend zijn.

 

Jij (nuchter)

 

 • ………………………………………………….
 • ………………………………………………….
 • ………………………………………………….

Jij (na 1 glas)

 

 • ………………………………………………….
 • ………………………………………………….
 • ………………………………………………….

Jij (na 2 glazen)

 

 • ………………………………………………….
 • ………………………………………………….
 • ………………………………………………….

Jij (na 3 glazen)

 

 • ………………………………………………….
 • ………………………………………………….
 • ………………………………………………….

Jij (na 4 glazen)

 

 • ………………………………………………….
 • ………………………………………………….
 • ………………………………………………….

Jij na 10 glazen

 

 • ………………………………………………….
 • ………………………………………………….
 • ………………………………………………….

Jij als je volledig over je grenzen gaat

 

 • ………………………………………………….
 • ………………………………………………….
 • ………………………………………………….

 

Als je het antwoord niet weet, vraag het dan aan iemand die je heel goed kent (ouders, partner, vrienden, enzovoort). 

Waarom worden we wie we zijn?

Onze opvoeding vormt de basis van wie we zijn en hoe we de wereld om ons heen zien en begrijpen. Van jongs af aan worden we beïnvloed door onze ouders, familieleden, leraren, vrienden en de bredere gemeenschap waarin we leven.

Het gezin, als eerste sociale omgeving, speelt een cruciale rol in onze ontwikkeling. Het is normaal in ons gezin waar de vader een vaderrol moet opnemen en een moeder een moederrol, dat we leren over liefde, respect, discipline en vele andere essentiële aspecten van het menselijk bestaan.

De manier waarop onze ouders ons opvoeden, de normen en waarden die ze aan ons doorgeven, vormen de bouwstenen van ons karakter.

Maar opvoeding beperkt zich niet alleen tot het gezin. We absorberen ook ideeën en overtuigingen van vrienden, leraren, en de bredere samenleving. Door interactie met anderen leren we over sociale normen, culturele tradities, en maatschappelijke verwachtingen. Deze invloeden vormen onze identiteit en beïnvloeden hoe we denken, voelen, en handelen.

Onze opvoeding evolueert naarmate we ouder worden en nieuwe ervaringen opdoen. We kunnen onze opvoeding in twijfel trekken, herzien, en zelfs veranderen naarmate we nieuwe inzichten verwerven en ons bewust worden van andere perspectieven. Dat is de bedoeling van dit boek.

Hoewel opvoeding een sterke invloed heeft op wie we zijn, zijn we niet volledig bepaald door onze opvoeding. We hebben ook de kracht om onze eigen keuzes te maken en ons leven vorm te geven op basis van onze eigen waarden en overtuigingen. Dit vermogen tot zelfreflectie en zelfbepaling is een essentieel onderdeel van volwassen worden.

Daar zit net het probleem !

Onze opvoeding in de westerse wereld niet volledig wat het moet zijn.

We weten niet wat juist is en wat niet juist is … Welke waarden zijn juist en welke waarden zijn niet juist?

De reden dat er zoveel mensen verslavingen hebben is omdat we onze identiteit leggen in ‘wereldse waarden’. Op zich is er daar niets mis mee, maar de afhankelijkheid ervan maakt het niet ideaal.